Wyszukiwarka

2005-2 Vox Domini

Cena:1.60PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini

64 strony, pismo kolorowe.
Spis treści:
Jan Paweł II (1920-2005). Kalendarium – str. 2;
Świat osłupiał! – str. 8;
Edykt w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II – str. 9;
Misterium poświęcenia się Bogu – str. 10;
Jan Paweł II: Mariologia św. Ludwika – str. 14;
Wspomnienie o s. Łucji – str. 18;
Projekcja filmu „Pasja” w Coimbra – str. 20;
Cud uzdrowienia dziecka za wstawiennictwem bł. Hiacynty i Franciszka – str. 21;
S. Łucja: Mistyczna córka Maryi – str. 22;
Eucharystyczny wymiar Maryi w „Pasji” – str. 23;
Jak przyjmować Komunię Świętą? – str. 25;
Nauczanie Soboru Trydenckiego o przyjmowaniu Komunii św. – str. 25;
Odkupieni Krwią – str. 26;
”Koniec czasów": Bóg na wieki ogarnie światłością zbawionych – str. 28;
Marta Robin – mistrzyni życia duchowego – str. 30;
Marta Robin i Garabandal – str. 33;
Modlitewne odmawianie Credo – str. 35;
W Medziugorju zdarzają się prawdziwe cuda – str. 36;
Biskup Hnilica: Medziugorje w spojrzeniu Ojca Świętego Jana Pawła II – str. 38;
Medziugorje: Rozmowa z bpem Francisco Viti – str. 41;
Vicka: Kto poświęca czas na modlitwę, nie obawia się przyszłości – str. 42;
Nowi polscy błogosławieni – str. 44;
Soufanieh: Objawienia w Syrii – str. 47;
Świadectwo Myrny – str. 48;
Dlaczego świętujemy Wielkanoc w innym czasie? – str. 51;
Ofiara miłości – str. 52;
List Benedykta XV o poświęceniu Najśw. Sercu – str. 55;
Niebezpieczeństwa związane z adopcją dzieci przez pary tej samej płci (2) – str. 56;
Miłosierdzie Boże – str. 58;
Rosyjski hierarcha prawosławny o beatyfikacji Jana Pawła II – str. 62;
Św. Alfons: Źródło wszelkiego dobra – str. 63

Model: czasopismo.