Wyszukiwarka

2009-1 Vox Domini

Cena:1.60PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini

64 strony, pismo kolorowe.
Spis treści nr 1/2009:
Duch św. Teresy od Dzieciątka Jezus (7) - str. 2;
Patriarcha Cyryl nowy zwierzchnik rosyjskiego Kościoła - str. 6;
Lourdes i Medziugorje - str. 9; Medziugorje - miejsce pielgrzymek XXI wieku - str. 11;
Orędzia Matki Bożej - str. 13;
Zapomnieliście o Piśmie Świętym - str. 14;
Biblia a komórka - str. 15; Prof. Rebić: W Medziugorju czułem się jak w Nazarecie - str. 16;
Maria Pavlović: Zawierzyć Bogu we wszystkim - str. 18;
Hilary z Poitiers, święty, doktor Kościoła - str. 19;
O dziele Marii Valtorty - str. 23; Dwie opowieści eschatologiczne: M. Valtorta i W. Sołowjow - str. 28;
Miłość potrzebuje naczyń - str. 33; Osobiste świadectwo Pani dr Glorii Polo - str. 34;
Święty Jan od Krzyża: święty od Miłości - str. 46;
Bogactwo duchowego dzieła jałmużny postnej - str. 51;
Kristu nashukuka. Alleluja! - str. 54;
Nowość: Męka Pańska - str. 57;
Z życia Kościoła w Polsce i na świecie - str. 58

Model: czasopismo.