Wyszukiwarka

2015-2 Vox Domini

Cena:2.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini ISSN 1232-7492

Spis treści:
Modlitwa wraz ze stworzeniem Papieża Franciszka - str. 1
Medziugorje wywołało duchową rewolucję w świecie (rozmowa z ojcem... Branimirem Musa) - str. 2
Znakiem miłosierdzia Boga jest obecność Matki Bożej wśród nas (wywiad z Melindą Dumitrescu) - str. 5
Szkoła pokoju Matki Bożej (p. Marinko Sakota) - str. 10
Przez Matkę Bożą Bóg działa w Medziugorju w szczególny sposób (wywiad z bpem Janem Sobiło) - str. 14
Listy św. Jana Pawła II o Medziugorju - str. 18
Vassula publikuje dotąd nieujawnione orędzia [5] - str. 19
Artykuł pełen błędów. W odpowiedzi panu Łukaszowi Kaźmierczakowi na jego artykuł "Dyktando pełne błędów" o osobie i misji Vassuli Ryden (Ewa Bromboszcz) - str. 28
List kard. Levady do biskupów z 2007 r. - str. 32
Odpowiedź Vassuli na list kard. Levady ze stycznia 2007 - str. 33
Nadzieja na wspólne świętowanie Wielkanocy? - str. 35
10 Międzynarodowa Pielgrzymka "Prawdziwego Życia w Bogu" do Rzymu - str. 35
Dlaczego świętujemy Wielkanoc w innym czasie niż Kościół prawosławny - str. 36
"Niegdyś byłeś moim Edenem, Rzymie" - str. 37
Bóg nie daje łask na zapas (o. Julian Różycki) - str. 38
Pochyleni z Papieżem Franciszkiem nad codzienną Ewangelią - str. 40
Wieści z życia Kościoła - str. 47
Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie in vitro - str. 50
Trzeba być dzieckiem Boga wbrew tyranom (Maria Valtorta) - str. 52
Trzecia Pielgrzymka czytelników "Poematu Boga-Człowieka" na Jasną Górę - str. 54
Bruno Perrinet na temat Marii Valtorty słów kilka: Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców - str. 55
Teologia objawień prywatnych a współczesność (Aleksander Sztramski) - str. 59
Moje odejście do Ojca (Teresa Rymarz - świadectwo przed śmiercią) - str. 62
Model: czasopismo.