Wyszukiwarka

2019-2 Vox Domini

Cena:3.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini ISSN 1232-7492.

Spis treści:

S. Medarda – Objawienia o Duchu Świętym [2] – str. 2
René Lejeune – Aniołowie Stróżowie dzisiaj – str. 6
O. Zannini – Św. Dominik. Nauczać, by zbawiać – str. 9
Marija Pavlović – Dawać świadectwo wiary – str. 13
O. Marinko Sakota – Żyć orędziami – str. 16
O. Petar Ljubicić – Żyjemy w czasie łaski – str. 18
Mate – Tajemnica objawień – str. 20
Orędzia Matki Bożej dla Mirjany – str. 22
O. M. Sakota – Co powiedział Ojciec Święty – str. 24
Abp Fisichella – Kościół musi być ostrożny – str. 25
Abp Fisichella – Ewangelia: oferta dla wszystkich – str. 26
Słowo Boże jest żywe i działa. Vassula w Szwajcarii – str. 28
O. P. Janociński – 12 Pielgrzymka Ekumeniczna – str. 30
O. Julian Różycki – Kolejny krok ku jedności – str. 31
Kto potępia Wikariusza Mojego Kościoła – str. 33
Vassula publikuje nieujawnione orędzia [11] – str. 34
List Vassuli o Papieżu Franciszku – str. 38
Stefan kard. Wyszyński (1901-1981) – str. 42
Pochyleni z Papieżem nad Pismem Świętym – str. 44
Świadectwo czytelnika. U grobu Marii Valtorty – str. 47
„Poemat Boga-Człowieka?” Kto przeczyta – zrozumie. Odpowiedź na zarzuty s. Bruny od Maryi – str. 48
O. J. Magnan – Macie udział w cierpieniach Chrystusa – str. 62
Z życia Kościoła w Polsce i na świecie – str. 64

Model: czasopismo.