Wyszukiwarka

Catalina Rivas - WIZJE MISTYCZNE (komplet pism)

Cena:27.90PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, 5 książek.

Catalina Rivas - WIZJE MISTYCZNE. Komplet pism zawiera tekst wszystkich przetłumaczonych dotąd wizji Cataliny Rivas:
1) TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ I SPOWIEDZI (64 str.) Fragment pism boliwijskiej mistyczki, posiadających aprobatę Kościoła. Książeczka zawiera niezwykły opis przeżyć Cataliny podczas Mszy świętej oraz pouczenie, jakie otrzymała od Jezusa Chrystusa i Jego Matki o znaczeniu poszczególnych jej części. Tekst uzupełnia wizja spowiedzi oraz otrzymane pouczenie.
2) BOŻA OPATRZNOŚĆ (64 str). Książeczka ma podtytuł "Jasna wizja śmierci" i napisana została tuż po śmierci jej brata i matki. Zawiera piękne pouczenie Jezusa o tym, jaką wartość ma towarzyszenie człowiekowi w przejściu na drugi świat oraz o tym, że życie nigdy się nie kończy... W drugiej części znajduje się niezwykła wizja oraz refleksje pomagające zrozumieć znaczenie i głębię sakramentu spowiedzi św. Jak zapewnia Catalina i jak świadczy o tym wielu czytelników, po przeczytaniu tych stronic zarówno Msza św. jak i spowiedź jest od tej pory przeżywana jak nigdy dotąd, głębiej, lepiej, bardziej świadomie...
3) MĘKA PAŃSKA (80 str.) Książka nosi podtytuł: Refleksje Pana Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia oraz nad wartością, jaką miało ono dla Odkupienia. Objętość: 80 stron.
4) Z SYNAJU NA KALWARIĘ (80 str.). Refleksje o ostatnich słowach Pana Jezusa. Wszystkie publikacje ukazują się drukiem po zatwierdzeniu przez biskupa, któremu podlega. Po lekturze niniejszej publikacji biskup napisał: "Lektura książki „Z Synaju na Kalwarię” kreśli piękny plan dla całkiem nowego wzrostu duchowego. Nie znalazłem w jej treści nic, co przeczyłoby Pismu Świętemu jak również nic, co byłoby niezgodne z doktryną Kościoła. Znalazłem jedynie pojęcia i zasady, które mogą dopomóc wewnętrznemu ubogaceniu wierzącego. Z tego powodu udzielam mojego Imprimatur, prosząc naszego Stwórcę o Jego specjalnie błogosławieństwo dla każdego czytelnika.
San Vicente, El Salvador, 9 lutego 2004"
Podpisał: José Oscar Barahona C. Biskup San Vicente El Salvador, Ameryka Środkowa
5) ODDAŁEM ZA CIEBIE MOJE ŻYCIE (72 str.) - Refleksje spisane w Wielkim Poście 2005-2009.
Streszczenia pism Cataliny drukowało w Polsce pismo "Miłujcie się".
Polecane produkty: można zakupić także płytę CD mp3 z nagraniem "Tajemnicy Mszy św. i spowiedzi" oraz "Bożej Opatrzności" lub wszystkie pisma w komplecie z tą płytą.

Model: książki nowe.