Wyszukiwarka

Godzina Święta

Cena:5.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, rozmiar 145x104 mm, ISBN 978-83-86092-04-8, miękka oprawa.

Maria Valtorta - "Godzina Święta", objętość: 40 stron.

Fragment pism zawartych w I Quaderni del 1944. To rozważania, które mogą służyć pomocą w refleksji nad niepojętą miłością Boga do człowieka, np. w modlitewnym wyciszeniu przed Najświętszym Sakramentem. Do czuwania wraz z Chrystusem osamotnionym w Ogrodzie Oliwnym, w czasie godzin świętych, Jezus zachęcał m. in. św. Małgorzatę Marię Alacoque, powiernicę Najświętszego Serca, w Paray-le-Monial. Maria Valtorta to włoska mistyczka (+1961). Ciało jej spoczywa w kościele Zwiastowania we Florencji. W czasie życia wypełnionego modlitwą, ofiarą i cierpieniem doświadczała wizji, a Jezus dyktował jej Swe pouczenia. Najsłynniejsze dzieło pt. „Pśmat Boga-Człowieka” zawiera niezwykły opis życia i nauczania Zbawiciela (pełna polska edycja wydawnictwa „Vox Domini” liczy ponad 5 tys. stron, w 10 tomach). Inne pisma Marii Valtorty: Rozważania Różańcowe; Rozważania Tajemnic światła; Przygotowanie na spotkanie z Ojcem; Koniec Czasów. Walka dobra ze złem...; Poznać Ewangelię; Uczynki miłosierdzia; Cierpienie Jezusa - Cierpienie dla Jezusa; Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął...

Model: książka nowa.