Wyszukiwarka

Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął...

Cena:16.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini, rozmiar 205x145 mm, ISBN 978-83-86092-71-0, miękka oprawa.

Maria Valtorta - "Kto przychodzi do Mnie nie będzie pragnął...", objętość: 176 stron.

Boże pouczenia o Eucharystii, łasce, ofierze i świętości.  Książka "Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął..." to w ogromnej większości fragmenty z innych pism Marii Valtorty (NIE ZAWIERAJĄCYCH SIĘ W "POEMACIE BOGA-CZŁOWIEKA" I DOTĄD JESZCZE NIE OPUBLIKOWANYCH), przygotowane do druku z myślą o Roku Eucharystii. Jedynie uzupełnia je tekst "Godziny Świętej" oraz wizja Ostatniej Wieczerzy. Kto zna, jakikolwiek tekst zapisany przez Marię Valtortę, ten nie potrzebuje żadnej dodatkowej reklamy. Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawił Papież Pius XII, który poproszony o wydanie opinii, rzekł: "Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie.”(Osservatore Romano, 26.02.1948).

Spis treści:

Rozszerzyłem ranę mojego Serca posługując się

waszymi zniewagami......................................................... 11

Eucharystia jest Sercem Boga............................................ 13

Łaska jest najwyższym darem........................................... 16

Łaska ożywia ducha........................................................... 18

Macie Mnie w Eucharystii z Ciałem i Krwią.................... 20

Nie strząsajcie z siebie Krwi Boga ................................... 22

Wasze dusze umierają wycieńczone z głodu..................... 24

Chcę, abyś żyła tylko Bogiem............................................ 27

Życie miłością – uzdalnia do ofiar..................................... 30

Aby Duch mógł zstąpić,

trzeba pielęgnować w sobie miłość................................... 33

Bądźcie doskonali jak mój Ojciec..................................... 36

Dusza-ofiara pociesza mnie,

gdyż zbawia dusze innych ludzi......................................... 38

Ofiara – balsam ratujący od zepsucia ............................... 39

Potrzebujecie pokarmu dla duszy

– Ja daję wam chleb eucharystyczny................................. 41

Maryja była doskonałą duszą eucharystyczną .................. 43

W Eucharystii daję wam moje Serce ................................ 44

Dusza to zbiornik przyjmujący wodę................................ 45

Tajemnica osiągnięcia świętości ...................................... 48

Maryja – cyborium Boga................................................... 49

Ofiary dzieci nie są daremne............................................. 52

Bądźcie doskonali.............................................................. 53

Dusze adorujące ................................................................ 59

Daję wam moją Krew przeciw truciźnie Lucyfera............ 63

Maryja żyła eucharystycznie przez całe swe życie........... 65

Dwa królestwa ducha......................................................... 66

Dusza owładnięta przez Boga............................................ 67

Ciało i Krew Chrystusa powstały z krwi i mleka Maryi... 69

Kościół jest jak wielki ogród............................................. 71

Krew przelana za wszystkich służy tak niewielu.............. 73

Wynagradzać przed Najświętszym Sakramentem............. 75

Miłosierdzie wobec wszystkich ludzi................................ 77

Krew Boga-Człowieka przebacza i potępia....................... 78

Boją się śmierci ci, którzy nie znają miłości..................... 80

Dlaczego Eucharystia nie uświęca was tak, jak powinna.. 83

Ostatnia msza..................................................................... 85

Pragnę dusz ukrzyżowanych z miłości.............................. 89

Ten lud Mnie szuka?.......................................................... 92

Bądź jak Maryja – czcicielką Boskiego Chleba................ 96

Bądźcie jak Maryja, mając Mnie w sercu........................ 100

Nie szukacie mistycznego chleba.................................... 101

Bóg stał się hostią dla odkupienia................................... 105

*

Jezusowa Godzina Święta................................................ 109

*

Ostatnia Wieczerza.......................................................... 122

Refleksja nad Ostatnią Wieczerzą................................... 159


Podobna tematyka: Catalina Rivas "Tajemnica Mszy św. i spowiedzi"

Model: książka nowa.

Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął... - Cechy
Cechy
Bestsellerytak