Wyszukiwarka

Rocznik Vox Domini 2015 oprawiony

Cena:13.00PLN
Do koszyka

Wydawnictwo Vox Domini. Komplet zbindowanych czterech numerów pisma Vox Domini z 2015 roku.

W roczniku 2015 aż 256 stron ciekawej lektury. Między innymi:

1/2015: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie - str. 3-11; Stanowisko Kościoła wobec wydarzeń w Garabandal - str. 12-13; Chcesz wiedzieć więcej o Garabandal? - str. 14; Vassula publikuje dotąd nieujawnione orędzia (4) - str. 15-19; Wasze modlitwy mogą zmienić świat - str. 19; Jubileuszowy Rok Święty 2016 - str. 20; "Największym owocem Medziugorja jest duchowa odnowa świata i ludzkości" - str. 21-22; Pan jest moim Pasterzem - str. 23-24; Orędzia Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata - str. 24-25; Medziugorje jest nadzieją dla naszego świata - str. 26-27; "Módlcie się za wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga!" - str. 28-29; "Maryjo, niech się dzieje Twoja wola!" - str. 30-32; O Matce Bożej i Jej przesłaniach na płytach CD MP3 - str. 33; Informacje z Czadu od polskiej misjonarki - str. 34;  Życie świętej Magdaleny Zofii założycielki Zgromadzenia Najświętsego Serca - Sacre Coeur - str. 35-37; Nowenna zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa - str. 37; Błogosławieństwa (2); Błogosławieni, których dręczy głód sprawiedliwości - str. 38-39; Pochyleni z Papieżem Franciszkiem nad codzienną Ewangelią - str. 40-45; Synod jako miejsce szczególnego działania Ducha Świętego - str. 46-47; Kanonizacja rodziców świętej Teresy odbędzie się w październiku 2015 - str. 47; Nie odrzucajcie proroków! - str. 48-49; Żyjąca księga Miłości Miłosiernej czyli słowa Jezusa do małych dusz - str. 50-52; Na pielgrzymim szlaku: Święta Lipka - str. 52-53; Bp Andrzej Siemieniewski w sprawie nowych praktyk modlitewnych: Modlitwa przebaczenia Bogu, "modlitwa pokoleniowa", modlitwa o uwolnienie - str. 54-55; Komisja teologiczna KUL o spowiedzi "furtkowej" - str. 56-58; Irlandzka prasa na tropie Marii Miłosierdzia Bożego - str. 59-62; Orędzie otrzymane przez Mirjanę w Medziugorju z okazji jej urodzin, 18.03.2015 - str. 63

2/2015: Modlitwa wraz ze stworzeniem Papieża Franciszka - str. 1; Medziugorje wywołało duchową rewolucję w świecie (rozmowa z ojcem... Branimirem Musa) - str. 2; Znakiem miłosierdzia Boga jest obecność Matki Bożej wśród nas (wywiad z Melindą Dumitrescu) - str. 5; Szkoła pokoju Matki Bożej (p. Marinko Sakota) - str. 10; Przez Matkę Bożą Bóg działa w Medziugorju w szczególny sposób (wywiad z bpem Janem Sobiło) - str. 14; Listy św. Jana Pawła II o Medziugorju - str. 18 Vassula publikuje dotąd nieujawnione orędzia [5] - str. 19; Artykuł pełen błędów. W odpowiedzi panu Łukaszowi Kaźmierczakowi na jego artykuł "Dyktando pełne błędów" o osobie i misji Vassuli Ryden (Ewa Bromboszcz) - str. 28; List kard. Levady do biskupów z 2007 r. - str. 32; Odpowiedź Vassuli na list kard. Levady ze stycznia 2007 - str. 33; Nadzieja na wspólne świętowanie Wielkanocy? - str. 35; X Międzynarodowa Pielgrzymka "Prawdziwego Życia w Bogu" do Rzymu - str. 35; Dlaczego świętujemy Wielkanoc w innym czasie niż Kościół prawosławny - str. 36; "Niegdyś byłeś moim Edenem, Rzymie" - str. 37; Bóg nie daje łask na zapas (o. Julian Różycki) - str. 38; Pochyleni z Papieżem Franciszkiem nad codzienną Ewangelią - str. 40; Wieści z życia Kościoła - str. 47; Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie in vitro - str. 50; Trzeba być dzieckiem Boga wbrew tyranom (Maria Valtorta) - str. 52; Trzecia Pielgrzymka czytelników "Poematu Boga-Człowieka" na Jasną Górę - str. 54; Bruno Perrinet na temat Marii Valtorty słów kilka: Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców - str. 55; Teologia objawień prywatnych a współczesność (Aleksander Sztramski) - str. 59; Moje odejście do Ojca (Teresa Rymarz - świadectwo przed śmiercią) - str. 62

3/2015: Misericordiae Vultus - str. 2; Franciszek o spowiedzi - str. 11; Nowe orędzia Vassuli - str. 12; Duchowość trynitarna - str. 15; Modlitwy do św. Michała - str. 16; Wywiad z o. Gabrielem Amorthem w Medziugorju - str. 18 Co wiesz o Sinicum? - str. 23; Michał Boym (1612-59) - str. 24; Matka Boża z Sheshan - str. 26; O. Gabriele M. Allegra, błogosławiony tłumacz Pisma Św. - str. 26; Czy się bać dżihadu? - str. 28; Matka Boża wskazuje drogę: Wielka siła zadośćuczynienia - str. 31; Maryja i muzułmanie - str. 32; Z życia Kościoła - str. 36; Podróż Vassuli do Kongo - str. 41; Trzy spojrzenia kapłanów na rzeczywistość - str. 44; Wioski świata - miejsce, które warto odwiedzić - str. 46; Czy modlitwa różańcowa, może zmienić ten świat? - str. 48; Obietnice Najśw. Panny dane bł. Alanowi de la Roche - str. 50; Synteza medziugorskiego orędzia: "Módlcie się..." - str. 52; Pochyleni z Papieżem Franciszkiem nad Ewangelią - str. 56; Na pielgrzymim szlaku: Gidle - str. 60  Orędzia Matki Bożej z Medziugorja - str. 64

4/2015: Pełne miłości towarzyszenie Matki Bożej - str. 2;  Całe moje życie poświęciłem Matce Bożej - str. 3; Kapłani z Chin po raz pierwszy w Medziugorju - str. 5; Orędzia Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata - str. 6; Medziugorje źródło nadziei - str. 7; Bóg podarował nam Medziugorje jako znak - str. 10; „Modlimy się, by Bóg dotknął serce prezydenta Rosji” - str. 11; Modlitwa o jedność chrześcijan za wstawiennictwem Dwóch Serc - str. 13; Następny krok ku jedności - str. 14; Przemówienie Vassuli podczas pielgrzymki TLiG do Rzymu - str. 15; Orędzie z 2.06.2015 dla uczestników pielgrzymki do Rzymu - str. 17; Wydarzenia z życia Kościoła - str. 18; Mocni w wierze, płonący miłością, posłańcy pokoju aż do męczeństwa - str. 24; Oblicze Chrystusa Zmartwychwstałego w Manopello - str. 25; Notatki błogosławionego tłumacza Pisma Świętego ojca Gabriela M. Allegry o „Poemacie Boga-Człowieka” - str. 28; Nowenna Pompejańska - str. 34; Medziugorje jest dla mnie jak dom rodzinny - str. 35; Pochyleni z Papieżem Franciszkiem nad codzienną Ewangelią - str. 36; Najsławniejsza ikona - str. 44; Papież Franciszek zainaugurował nadzwyczajny Rok Miłosierdzia - str. 47; Żywot bł. Bronisławy - str. 50; Betlejem - str. 52; Vassula publikuje dotąd nieujawnione orędzia (7) - str. 54; Rok 2015 w Polsce i co dalej? - str. 62

Model: Czasopismo.